STANDARDY KURSOWE

Czyli wszystko co potrzebujesz wiedzieć przed kursem

Wymogi formalne uczestników

Do kursu może przystąpić każdy, kto spełnia kilka wstępnych wymogów formalnych:

 • Ukończone 18 lat lub zgoda opiekunów prawnych
  DLACZEGO? Udział w kursie wymaga podpisania kilku oficjalnych dokumentów – uczestnik kursu musi być pełnoletni, aby jego podpis był ważny. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność potwierdzają podpisem opiekunowie prawni.
 • Dobry stan zdrowia (każdy uczestnik kursu zobowiązany jest wypełnić ankietę medyczną – TO DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!)
  DLACZEGO? Nurkowanie jest aktywnością, która odbywa się w świecie, do którego człowiek nie został przygotowany w procesie ewolucji. Aby dobrze sobie w tym świecie poradzić i nie narazić się na niepotrzebne kłopoty, kandydat na nurka musi cieszyć się bardzo dobrym zdrowiem. Niektóre z przypadłości, które zupełnie nie przeszkadzają nam na powierzchni – pod wodą staną się sporym zagrożeniem. Ankieta medyczna pomaga kandydatowi na nurka lepiej zrozumieć swój stan zdrowia w kontekście wyzwań związanych z nurkowaniem. Odpowiedzialny instruktor NIGDY nie powinien dopuścić kandydata do kursu PRZED wypełnieniem ankiety medycznej.
 • Podpisanie umowy o szkolenie
  DLACZEGO? Jesteśmy profesjonalistami i dlatego jako profesjonaliści dajemy Ci dokument, który jest naszym zobowiązaniem do jak najlepszego wywiązania się z zadania. Poza tym, uważamy, że “kochajmy się jak bracia, ale…” – w tych pełnych wyzwań czasach musimy zadbać o komfort pracy obu stron: kandydat na nurka też musi przestrzegać pewnych ustalonych reguł. Nasi klienci bardzo sobie cenią takie podejście – reguły gry są jasne dla wszystkich i nie ma miejsca na niedomówienia.
 • Wniesienie opłat przewidzianych w umowie
  DLACZEGO? Nie chcemy udawać, że nurkowanie to tani sport, a instruktorzy szkolą wyłącznie dla przyjemności. Bycie dobrym trenerem nurkowania wymaga nieustannego treningu, który pochłania mnóstwo czasu i sporo nakładów finansowych. Doskonalimy się dla Ciebie i w konsekwencji możemy zaoferować Ci bardzo wysoki standard szkolenia. Pamiętaj – nurkowanie to krok do cudownego świata, w którym jednak nie przeżyjesz bez właściwego przygotowania. Zatem koszt, który poniesiesz jest de facto inwestycją w Twoje zdrowie, a nawet życie.
Wymagania kompetencyjne i sprawnościowe

W zakresie wymagań kompetencyjnych czy sprawnościowych zalecamy kontakt z nami przed dokonaniem wyboru kursu. Doradzimy Ci który etap szkolenia będzie najodpowiedniejszy dla Ciebie biorąc pod uwagę Twoje dzisiejsze możliwości i aspiracje na przyszłość. JEDYNĄ umiejętnością, którą trzeba się wykazać jest pływanie i będziemy to weryfikować podczas zajęć basenowych. Przykładowo na kursie dla początkujących nurków wymogiem jest przepłynięcie 200m bez zatrzymywania (jest to 8 długości “normalnego” basenu).

Materiały teoretyczne

Uczestnicy naszych kursów i szkoleń otrzymują zestaw materiałów do samodzielnej nauki. Są to przygotowane przez nas skrypty, w których znajdują się treści najistotniejsze dla danego poziomu szkolenia. Część teoretyczna (jeśli wchodzi w skład kursu) jest prowadzona przy pomocy slajdów, które również udostępniamy. Każdy uczestnik kursu może kupić dodatkowe pomoce szkoleniowe takie jak np. oryginalne podręczniki federacji SDI czy logbooki.

Czas trwania kursu

Dokładna zawartość kursu: ilość i czas trwania elementów teoretycznych i praktycznych jest podana w opisie każdego kursu z osobna. Patrz Oferta kursów / warsztatów. W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Realizacja części teoretycznej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy trzy wersje realizacji części teoretycznej kursów w zakresie rekreacyjnym. Wersja podstawowa to wykłady prowadzone przez instruktora w miejscu wcześniej uzgodnionym z kursantami w czasie weekendu pomiędzy godz. 10:00-18:00. Wersja druga, to wykłady prowadzone przez instruktora od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 17:00 – 21:00. Wersja trzecia to wykład prowadzony przez instruktora za pośrednictwem komunikatora internetowego (np. Skype) w dniach i godzinach ustalonych z kursantami. Wszystkie wersje realizacji części teoretycznej przebiegają wg tego samego schematu i z wykorzystaniem tych samych materiałów szkoleniowych.

Co zawarte jest w cenie kursu?

Cena, którą zobaczysz przy opisie danego szkolenia nurkowego w KAŻDYM przypadku obejmuje:

 • opłatę za kurs, czyli de facto opłatę za pracę, którą wykona instruktor przekazując Ci wiedzę zgodnie ze standardami federacji
 • opłatę za egzamin i zgłoszenie nurka do centrali federacji
 • materiały (skrypty) przygotowane przez instruktorów i adekwatne dla danego poziomu szkolenia
 • jedną godzinę zajęć uzupełniających na wypadek trudności z opanowaniem materiału przedstawianego podczas kursu
Dodatkowe opłaty

Kursanci uczestniczący w danym szkoleniu nurkowym ponoszą (tzn. dzielą między siebie) koszty logistyki instruktora czyli np. opłaty za wejście na basen, nurkowisko, koszt napełnienia butli itp. Przykładowe koszty:

 • Wejście na basen, 1 godzina: od 7 pln / osoba
 • Opłata za wjazd na teren nurkowiska: 30 pln / dzień / osoba
 • Napełnienie butli 12l powietrzem ok. 20 pln

Cena kursu NIE OBEJMUJE opłaty za certyfikat nurkowy!

DLACZEGO? Sprawa jest bardzo prosta i chcemy, aby każdy uczestnik naszych szkoleń nurkowych od samego początku miał jasność co do tego, że PŁACĄC ZA KURS PŁACISZ ZA PROCES SZKOLENIA, ALE NA CERTYFIKAT MUSISZ ZASŁUŻYĆ. Krótko mówiąc: nie wszystkie kursy kończą się wydaniem certyfikatu i dlatego opłata jest ujęta osobno. Sytuacja, w której kandydat na nurka nie otrzyma certyfikatu może się zdarzyć w zasadzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy osoba ta nie spełnia wymogów opisanych w standardzie egzaminacyjnym dla danego kursu. Instruktor w takim wypadku ma obowiązek poinformować kursanta jakie elementy wymagają dalszych ćwiczeń i uzgadnia z nim sposób i terminy uzupełnienia wymaganych kompetencji nurkowych.

Jakość szkoleń

Jakość kursów prowadzonych w Akademii Nurkowania Dive Supreme jest stale nadzorowana przez kwaterę regionalną SDI. Każdy uczestnik w/w kursów ma prawo formalnie zgłosić zastrzeżenia co do jakości realizacji standardów szkoleniowych promowanych przez federację SDI. W przypadkach rażącego naruszenia należytej staranności w prowadzeniu kursu na jakimkolwiek jego etapie, uczestnik takiego kursu może zgłosić formalną reklamację do kwatery regionalnej SDI w Warszawie. W przypadku osób niepełnoletnich mogą to zrobić opiekunowie prawni, którzy podpisywali dokumenty zgłoszeniowe na kurs.

Postępy uczestników

Postępy uczestników kursu nurkowania są monitorowane i zapisywane na specjalnych formularzach zalecanych przez federację SDI. Oceny cząstkowe z poszczególnych elementów szkolenia, a następnie ocena ogólna jest wypadkową ocen wszystkich ćwiczeń i zadań przeprowadzonych przez instruktora. Wszelkie zapisy z postępów szkolenia kursanta są przechowywane razem z jego dokumentacją przez okres minimum 7 lat i są dostępne do wglądu na życzenie kursanta lub jego opiekunów prawnych.

Logbook

Każdemu uczestnikowi szkoleń nurkowych zalecamy zakup tzw. logbooka, czyli notesu do prowadzenia rejestru wykonanych nurkowań. Element ten jest w zasadzie jedynym (poza komputerem nurkowym) źródłem informacji o odbytych nurkowaniach, które są nieodzowne na dalszych etapach szkolenia nurkowego lub na wypadek chęci udokumentowania stażu.

Ubezpieczenie

Na życzenie uczestników kursu oferujemy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas uprawiania sportów klasyfikowanych jako ekstremalne. Takim sportem w rozumieniu wielu instytucji ubezpieczeniowych jest nurkowanie z tzw. aparatem powietrznym (lub inaczej nurkowanie typu SCUBA). Szczegóły warunków ubezpieczenia są dostępne u instruktorów prowadzących kurs.